З метою підвищення якісного рівня професійно-технічної освіти, для забезпечення та сприяння навчанню і розвитку особистості, оптимізації строків навчання та згідно вимог Наказу МОН України № 688 від 06.06.2014 року "Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів" в Навчальному центрі на базі циклу підготовки фахівців інженерних підрозділів та зв'язку було проведено вхідний контроль для слухачів, що прибули на підвищення кваліфікації за професією 8161 "Машиніст електростанції пересувної".

1 1 1

Основним завданням вхідного контролю є виявлення відповідності професійного рівня особи кваліфікаційним вимогам робітничої професії, що враховує раніше набуті професійні знання, вміння та навички. На підставі виявлених результатів обираються засоби та методи виявлення обсягу і рівня знань, умінь та навичок, отриманих у результаті неформального та/або формального професійного навчання (у тому числі виробничого досвіду), відповідно до критеріїв кваліфікаційної атестації. Проведення вхідного контролю здійснюється на основі принципів: добровільності, неупередженості, доступності та прозорості. Застосовано метод тестування.