УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ НА СЛУЖБУ
до Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

На службу до органів і підрозділів цивільного захисту приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки.

Не можуть бути прийняті на службу особи, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних сил та інших військових формувань, за винятком випадків, передбачених законодавством, а також особи, які раніше засуджувалися за вчинення умисного злочину, якщо судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Список документів, які подаються до відділу по роботі з персоналом при прийнятті на службу

 1. Паспорт;
 2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 3. Військовий квиток;
 4. Трудова книжка;
 5. Довідка про стан здоров'я (огляд проводиться військово-лікарською комісією за направленням Центру);
 6. Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (за місцем проживання);
 7. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (за місцем проживання);
 8. Довідка МВС України за формою ІП-1 про відсутність судимості;
 9. Свідоцтво про народження;
 10. Документи про освіту (свідоцтва, атестати, дипломи) з додатками завірені нотаріально.
 11. Довідка з Єдиного Державного Реєстру (що особа не перебуває на обліку як суб'єкт підприємницької діяльності);
 12. Свідоцтво про одруження (розлучення)
 13. Свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);

Поряд з наданням відповідних документів, особи, які бажають проходити службу за контрактом в органах і підрозділах ДСНС України:

- проходять співбесіду з працівниками відділу по роботі з персоналом;
- проходять психологічне обстеження про придатність кандидата на службу;
- здають заліки з фізичної підготовки (біг 100м, 1000м, підтягування).

При позитивному вирішенні питання про прийняття на службу з кандидатом укладається контракт. Перший контракт про проходження служби укладається на строк:

- від 3 до 5 років з особами, які приймаються на службу за контрактом на посади, що заміщуються особами рядового і молодшого начальницького складу (від рядового до старшого прапорщика);
- від 3 до 10 років з особами, які приймаються на службу за контрактом на посади, що заміщуються особами середнього, старшого і вищого начальницького складу (від молодшого лейтенанта і вище).

Граничний вік перебування на службі в органах і підрозділах цивільного захисту встановлюється:

- для осіб рядового, молодшого і середнього начальницького складу € до 50 років;
- для осіб старшого начальницького складу до 55 років;
- для осіб вищого начальницького складу до 60 років.

Контракт припиняється (розривається), а особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються зі служби:

1) після закінчення строку контракту;
2) за віком у разі досягнення граничного віку перебування на службі;
3) за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;
4) у зв'язку із скороченням штатів у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
5) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
6) у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу;
7) у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту керівництвом відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту;
8) у зв'язку з набранням законної сили обвинувачувальним вироком суду;
9) у разі неподання або подання недостовірних відомостей про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном;
10) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення;

Для отримання більш детальної інформації про порядок проходження служби дивитися Постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 629 про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.

С П И С О К

вакантних посад Навчального центру Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту ДСНС на 10. 07. 2018 року

• Старший хімік відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту групи рятувальних робіт (штатна категорія сержант) • Інструктор-механік-водій відділення навчальної інженерної техніки групи забезпечення частини забезпечення та обслуговування (штатна категорія прапорщик) • Інструктор відділення навчальної інженерної техніки групи забезпечення частини забезпечення та обслуговування (штатна категорія прапорщик) • Інструктор-водій відділення навчальної спеціальної техніки групи забезпечення частини забезпечення та обслуговування (штатна категорія прапорщик) • Інструктор-начальник електростанції відділення спеціальної техніки групи забезпечення частини забезпечення та обслуговування (штатна категорія прапорщик) • Інструктор-дизеліст відділення спеціальної техніки групи забезпечення частини забезпечення та обслуговування (штатна категорія прапорщик) • Старший водій - заправник автомобільного відділення групи забезпечення частини забезпечення та обслуговування (штатна категорія прапорщик) • Водій автотранспортних засобів групи забезпечення частини забезпечення та обслуговування цивільна особа • Майстер виробничого навчання циклу підготовки фахівців рятувальних підрозділів цивільна особа • Стрілець команди ВОХОР цивільна особа

На службу цивільного захисту із зарахуванням до кадрів ДСНС приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни з повною загальною середньою освітою, які досягли 18-річного віку, відповідають кваліфікаційним вимогам і здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я виконувати службовий обов'язок.

Партнер: jooble